top of page

 

 

โครงการท้าลอง 22 วัน เป็นโครงการแยกมาจากโครงการ Challenge 22 ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี 2014 โดย Anonymous for Animal Rights องค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์แห่งแรกในอิสราเอล ที่ทำงานมาแล้วถึง 20 ปี และมีชาวอิสราเอลเข้าร่วมโครงการมาแล้วประมาณ 40,000 คน 

 

กลุ่มโครงการนานาชาติของ Challenge 22 เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2015 และมีผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการถึง 120,000 คน

 

กลุ่มโครงการในอเมริกาเปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2018 และมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8,000 คน

 

ตอนนี้ Animals Now หรือชื่อเดิม Anonymous for Animal Rights ได้ร่วมมือกับซิเนอร์เจีย แอนิมอล (Sinergia Animal) องค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับนานาชาติ เพื่อทำให้ Challenge 22 เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ท้าลอง 22 วัน เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบไร้ความทารุณ

 

โครงการท้าลอง 22 วัน ก่อตั้งขึ้นด้วยหลักการว่ามีคนมากมายที่อยากจะเป็นวีแกน หรือเลิกบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่มีข้อจำกัดคือกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือกลัวที่จะแตกต่าง โครงการของเราคือโครงการเชิงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยที่เราให้ความรู้ต่อสาธารณชนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างยั่งยืนและค่อยเป็นค่อยไป เราช่วยเหลือคนให้ปล่อยวางพฤติกรรมเก่าและแทนที่ด้วยพฤติกรรมใหม่ ในขณะที่แบ่งปันข้อมูลความรู้เพื่อช่วยให้ผู้คนเอาชนะความกลัวและผ่านทุกอุปสรรคในการเดินทางของพวกเขา ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร สนุก และเป็นกำลังใจที่เราสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการของเรา

การทำงานของเรา
กลุ่ม Facebook: ทีมงานจะชวนผู้เข้าร่วมเข้ากลุ่ม Facebook ที่เราตั้งขึ้น ภายในกลุ่มผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กันและกันได้
ทีมวีแกนมากประสบการณ์: จะมีอาสาวีแกนที่อบรมมาอย่างดี คอยให้ความช่วยเหลือภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรอาหาร การใช้ชีวิต และการตอบคำถามต่างๆ 
นักกำหนดอาหาร: เรายังมีนักกำหนดอาหารคอยให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการและสุขภาพ
ภารกิจรายวัน: ในแต่ละวันเราจะมีภารกิจง่ายๆ ให้ผู้เข้าร่วมทำ และเราหวังว่าหลังจากโครงการจบผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการ และสูตรอาหารต่างๆ มากพอที่จะใช้ชีวิตวีแกนได้อย่างยั่งยืน

 

บรรยากาศในกลุ่มสนุกสนานและเป็นมิตร ไม่มีการตัดสินหรือกดดันกัน สมาชิกกลุ่มมักจะแชร์รูปอาหารต่างๆ โลเคชั่นร้านอาหาร สูตรอาหาร ประสบการณ์การเป็นวีแกน แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนที่มีหัวใจเดียวกัน คือหัวใจที่อยากจะช่วยสัตว์และผลกระทบที่แต่ละคนมีต่อโลกใบนี้ เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ หาจากที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว!

bottom of page