top of page
คนกำลังทำอาหารวีแกน

เราช่วยผู้คนมากมายในการละเนื้อสัตว์จากจานอาหารของพวกเขา
และคุณก็สามารถช่วยเราได้

เงินบริจาคเพียงเล็กน้อยของคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

โลกของเราต้องการคนที่ทานมังสวิรัติหรืออาหารจากพืชมากขึ้น คนที่ห่วงใยสัตว์ร่วมโลก ห่วงใยสิ่งแวดล้อม สุขภาพของตัวเองและคนรอบตัว

การให้ของคุณมีพลังอย่างไรบ้าง:

ด้วยการบริจาคเพียง
50 บาท คุณสามารถ:

ชักชวนคน 8 คนให้เข้าร่วมโครงการทานอาหารจากพืช

ช่วยชีวิตสัตว์ 146 ชีวิต

ประหยัดน้ำ 6,614 ลิตร

(เทียบเท่ากับการอาบน้ำ 15 นาที 49 ครั้ง)

ลดการปล่อยก๊าซ CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 322 กก. 

ประหยัดพื้นที่ 0.5 ไร่

ด้วยการบริจาคเพียง
100 บาท คุณสามารถ:

ชักชวนคน 15 คนให้เข้าร่วมโครงการทานอาหารจากพืช

ช่วยชีวิตสัตว์ 273 ชีวิต

ประหยัดน้ำ 12,401 ลิตร

(เทียบเท่ากับการอาบน้ำ 15 นาที 92 ครั้ง)

ลดการปล่อยก๊าซ CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 603 กก. 

ประหยัดพื้นที่ 0.875 ไร่

ด้วยการบริจาคเพียง
200 บาท คุณสามารถ:

ชักชวนคน 30 คนให้เข้าร่วมโครงการทานอาหารจากพืช

ช่วยชีวิตสัตว์ 546 ชีวิต

ประหยัดน้ำ 24,803 ลิตร

(เทียบเท่ากับการอาบน้ำ 15 นาที 184 ครั้ง)

ลดการปล่อยก๊าซ CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 1,206 กก. 

ประหยัดพื้นที่ 1.875 ไร่

ด้วยการบริจาคเพียง
400 บาท คุณสามารถ:

ชักชวนคน 59 คนให้เข้าร่วมโครงการทานอาหารจากพืช

ช่วยชีวิตสัตว์ 1,076 ชีวิต

ประหยัดน้ำ 48,779 ลิตร

(เทียบเท่ากับการอาบน้ำ 15 นาที 361 ครั้ง)

ลดการปล่อยก๊าซ CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 2,371 กก. 

ประหยัดพื้นที่ 3.562 ไร่

bottom of page