top of page

วิตามินบี 12

"รู้หรือไม่ว่าแหล่งของวิตามินบี12 ที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือแบคทีเรีย

คนกินวีแกนสามารถได้รับวิตามินบี12 จากอาหารเสริมซึ่งผลิตจากแบคทีเรียตัวเดียวกันนี้"

ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่สร้างวิตามินบี12 เอง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถสร้างวิตามินบี12 ได้คือแบคทีเรียซึ่งพบในดิน อุจจาระ และน้ำเสีย ที่จริงแล้ววิตามินบี12 ที่พบในเนื้อสัตว์ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากอาหารเสริมที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เป็นไปได้

มากกว่าสมัยก่อนๆ บรรพชนของเราได้รับวิตามินบี12 จากอาหารและน้ำที่ไม่ค่อยสะอาด ไม่ใช่จากเนื้อย่าง โชคดีที่ทุกวันนี้

ในประเทศส่วนใหญ่เราไม่ต้องเจอกับโรคบิด อหิวาตกโรค หรือเชื้อโรคอื่นๆ แล้ว แต่เราก็พลาดแหล่งวิตามินบี12 แหล่งสำคัญ

ไปในเวลาเดียวกัน

ต้องขอเน้นย้ำว่าวิตามินบี12 นั้นสำคัญมากต่อระบบประสาท ถ้าขาดไปอาจส่งผลให้ประสาทและสมองเกิดความเสียหายถาวร

แหล่งวิตามินบี12 แหล่งเดียวของคนกินวีแกนคืออาหารเสริมซึ่งผลิตจากแบคทีเรียตัวที่สร้างวิตามินบี12 คุณสามารถรับ

วิตามินบี12 จากสาหร่ายสไปรูลินา อาหารหมักดอง นิวทริชั่นแนลยีสต์ (ยีสต์ที่ไม่ทำงานแล้ว) หรือพืชผลที่ยังไม่ได้ล้าง

ซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อที่คุณอาจเคยอ่านเจอบนอินเตอร์เนต ทั้งนี้มีอาหารวีแกนบางอย่างที่เสริมวิตามินบี12 แต่ว่าปริมาณ

ที่เสริมเข้าไปนั้นค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยคุณควรกินวิตามินบี12 เสริม ซึ่งกินง่ายและปราศจากผลข้างเคียง ผลิตภัณฑ์เสริมจะไม่มีวิตามินบี 12 ตัวเดียว แต่จะรวมกับวิตามินชนิดอื่น หรือวิตามินบีชนิดอื่น ๆ ด้วย

ตัวผลิตภัณฑ์เสริมที่เจอบ่อยในท้องตลาด
Blackmores Exec B
Vistra B-Complex Plus Minerals
Mega We Care Nat B

มีงานวิจัยยืนยันว่าคนกินวีแกนที่ไม่กินวิตามินบี12 เสริมนั้นเสี่ยงต่อภาวะขาดวิตามินบี12 ในขณะที่คนกินวีแกนซึ่งกิน

วิตามินบี12 เสริมนั้นปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงใดๆ

คนกินวีแกนส่วนใหญ่กินวิตามินบี12 เสริมทุก 2-3 วัน แต่คุณควรกินวิตามินบี12 เสริมทุกวันถ้าหากตอนนี้มีภาวะ

ขาดวิตามินบี12 หรืออยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

bottom of page