top of page

โอเมก้า 3 จากพืช

"วอลนัต เมล็ดแฟลกซ์ และเมล็ดเชียเป็นแหล่งของโอเมกา3 ที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

จะโรยบนสลัด ปั่นในสมูทตี หรือเอาไปทำพุดดิ้งก็ได้
โอเมกา3 เป็นกลุ่มกรดไขมันซึ่งมีประโยชน์ในด้านการป้องกันโรคหัวใจ ช่วยด้านพัฒนาการ

และการทำงานของสมอง และช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง"

โอเมกา3 ตัวที่ไม่ค่อยมีบทบาทในร่างกายเท่าไหร่นักคือกรดอัลฟาไลโนเลอิก (เอแอลเอ) ซึ่งพบได้ในอาหารจากพืชมากมาย

หลายชนิด

ต่างจากโอเมกา3 อีก 2 ตัวที่มีบทบาทมากกว่า คือ กรดโดโคซาเฮกซาโนอิก (ดีเอชเอ) และกรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ)

ซึ่งพบได้ในสาหร่ายทะเลน้ำลึกและในปลาที่กินสาหร่ายเหล่านั้นเป็นอาหาร ร่างกายมนุษย์เราสามารถใช้โอเมกา3 จากพืช

แทนโอเมกา3จากสัตว์ได้ แต่เราควรได้รับโอเมกา3 จากแหล่งที่เข้มข้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

แหล่งโอเมกา3 จากพืชที่เข้มข้นที่สุดคือเมล็ดแฟลกซ์และเมล็ดเชีย ซึ่งมีทั้งแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง ทั้งเมล็ดแฟลกซ์

และเมล็ดเชียสามารถนำไปโรยบนสลัดหรือปั่นในสมูทตีได้ หรือจะใส่นมพืชแล้วทำเป็นพุดดิ้งก็ยังได้

มีหลายบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมจากพืช แต่ไม่มีความจำเป็นต้องกินโอเมกา3 เสริมถ้าคุณไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร

หรือมีไขมันในเลือดสูง

โอเมกา3 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถถามในกลุ่มได้ เรามีนักกำหนดอาหารยินดีช่วยเหลือและตอบคำถามเสมอ

bottom of page