top of page

การกินวีแกนช่วยป้องกันโรคหัวใจได้

"การกินอาหารวีแกนอย่างสมดุลช่วยปกป้องหัวใจและหลอดเลือด ทำให้มีสุขภาพที่ดี

มีอายุยืนยาวขึ้น และช่วยลดความจำเป็นในการกินยาโรคความดันและคอเลสเตอรอล"

การกินอาหารวีแกนอย่างสมดุลช่วยปกป้องหัวใจและหลอดเลือดได้ดีที่สุด มีงานวิจัยใหญ่ๆ หลายฉบับทั่วโลกที่แสดงให้เห็นว่าอาหารที่มาจากพืชช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจได้มาก และคนกินวีแกนมีความเสี่ยงโรคอ้วนที่ต่ำ

และยังมีอีกหลายงานวิจัยที่พบว่าการเปลี่ยนมากินวีแกนแบบไขมันต่ำช่วยลดความดันและระดับคอเลสเตอรอลได้

ซึ่งในบางกรณียังช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นจนสามารถหยุดยาได้อีกด้วย

มีหลายเหตุผลที่สนับสนุนว่าทำไมอาหารจากพืชถึงดีต่อหัวใจ ประการแรกคือคุณเลิกกินอาหารจากสัตว์ที่เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัว คอเลสเตอรอล และสารอันตรายอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มการกินอาหารจากพืชที่อุดมด้วยใยอาหาร

ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ การผสมผสานกันระหว่างการลดอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพ

การเพิ่มอาหารที่มีประโยชน์ และการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ช่วยให้คนกินวีแกนได้รับประโยชน์มากมายในแง่ของสุขภาพซึ่งช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคอื่นๆ ได้

bottom of page